O Firmie

Jestem rzeczoznawcą majątkowym, który uprawnienia zdobył w 2016 r., jednak z rynkiem nieruchomości związana jestem od kilku lat. Wszelkie moje działania zawodowe zawsze były powiązane z budownictwem i nieruchomościami.

Świadczę kompleksowe usługi związane z wyceną nieruchomości, analizą rynku oraz doradztwem z zakresu nieruchomości.  Z usług mojej firmy korzystają zarówno klienci indywidualni, jak i instytucjonalni.

Wyceny sporządzane są dla następujących celów:

 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
 • kupna-sprzedaży
 • skarbowo-podatkowych,
 • podziału majątku,
 • darowizn i spadków,
 • określenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste,
 • określenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej.

Głównym terenem działalności są powiaty sochaczewski, żyrardowski oraz powiaty sąsiednie: grodziski, pruszkowski, a także zachodnie dzielnice m.st. Warszawa.

Jestem członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach i seminariach. Posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które zapewni Państwu spokój w sprawach związanych z wyceną nieruchomości.

Gwarantuję rzetelne i terminowe wykonanie zleconej wyceny. Zapraszam do współpracy.

 

Posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 6877 nadane przez Ministra Infrastruktury w 2016 roku.

Jestem wpisana do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Jestem członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Certyfikaty i szkolenia

"Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności" - certyfikat ukończenia i zaliczenia szkolenia organizowanego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, uprawniający do wykonywania wycen nieruchomości na potrzeby kredytów hipotecznych.

"Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego" - certyfikat ukończenia szkolenia organizowanego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

"Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości" - szkolenie organizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

"Zachowania asertywne w pracy biegłego sądowego" – warsztaty organizowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Uprawnienia

Rzeczoznawca majątkowy mgr inż. Julita Ceberek

Absolwentka Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, studia magisterskie ukończone z wynikiem bardzo dobrym.

       

     

Dokumenty

Niezbędne dokumenty do przeprowadzenie procesu wyceny oraz do określenia przez rzeczoznawcę stanu prawnego nieruchomości.

Rynek Pierwotny

​Nieruchomość lokalowa (lokal mieszkalny) lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • numer lub odpis z księgi wieczystej,
 • dokumentacja techniczna – rzuty lokalu,
 • aktualny wypis z rejestru gruntów,
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży.

Nieruchomość gruntowa zabudowana (budynek mieszkalny):

 • aktualny wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź decyzja o warunkach zabudowy,
 • aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • numer lub odpis z księgi wieczystej,
 • pozwolenie na budowę,
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży,
 • projekt architektoniczno- budowlany (rzuty budynku, specyfikacja materiałów),
 • w przypadku rozbudowy bądź modernizacji – kosztorys budowlany.

RYNEK WTÓRNY

​Nieruchomość lokalowa (lokal mieszkalny):

 • numer lub odpis z księgi wieczystej,
 • akt notarialny,
 • rzut lokalu.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dot. przydziału lokalu,
 • numer lub odpis z księgi wieczystej,
 • akt notarialny,
 • rzut lokalu.

​Nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka gruntu):

 • aktualny wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy ,
 • aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • numer lub odpis z księgi wieczystej,
 • mapa zasadnicza (ewidencyjna),
 • inne dokumenty mające wpływ na określenie stanu prawnego terenu, np. orzeczenie sądu.

​Nieruchomość gruntowa zabudowana (budynek mieszkalny):

 • aktualny wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (decyzja o warunkach zabudowy)   ,
 • aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • numer lub odpis z księgi wieczystej ,
 • pozwolenie na budowę,
 • kosztorys budowlany w przypadku budowy, rozbudowy bądź modernizacji,
 • projekt architektoniczno-budowlany bądź inwentaryzacja budynku,
 • potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania lub pozwolenie na użytkowanie,
 • kopia umowy przedwstępnej lub inne dokumenty określające stan prawny nieruchomości jeśli istnieją.

 Nieruchomości komercyjne:

 • numer lub odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • projekt architektoniczno-budowlany,
 • wykazy powierzchni o odmiennej funkcji ,
 • mapa zasadnicza, ewidencyjna terenu ,
 • wykaz rocznych kosztów utrzymania nieruchomości.

Cennik

Koszt sporządzenia wyceny jest uzależniony od następujących czynników:

 • rodzaju nieruchomości,
 • celu wyceny,
 • posiadanych dokumentów,
 • terminu i warunków wykonania wyceny,
 • stopnia złożoności wyceny.

Oferuję świadczenie usług na terenach wielu miejscowości sąsiadujących z Warszawą: Piaseczno, Pruszków, Sochaczew i Żyrardów mogą Państwo liczyć na moje kompleksowe usługi z zakresu wyceny nieruchomości. Indywidualnie wyceniam każde zlecenie i ustalam z Klientami termin realizacji.

Jeśli potrzebny jest Państwu doświadczony i sprawdzony rzeczoznawca majątkowy, zachęcam do kontaktu. Moje szerokie doświadczenie i znajomość branży budowlanej oraz rynku nieruchomości zostało docenione przez wielu Klientów - zarówno prywatnych, jak i firmy.